Inschrijven

Dagelijks tijdens de schooluren: maandag t/m mvrijdag 8u20 - 16u10 of op afspraak. Inschrijvingen maatschappelijke veiligheid en leefgroepenwerken enkel op afspraak.

Mee te brengen documenten:

 • identiteitskaart
 • het laatste rapport van de vorige school

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is absoluut noodzakelijk. Dit geldt niet voor meerderjarigen.

Inlichtingen: 09 222 16 02 (1ste graad), 09 220 10 70 (2de en 3de graad), 09 223 86 24 (maatschappelijke veiligheid en leefgroepenwerking).

Klik hier voor meer info.

Sponsorloop kom op tegen kanker 2017

 

Onze troeven
 • Een rijk aanbod aan studierichtingen binnen ASO, TSO, BSO en Se-N-Se.
 • Een goede bereikbaarheid.
 • Een moderne infrastructuur.
 • Een open leercentrum. (ook na de schooluren!)
 • Aandacht voor schoolloopbaanbegeleiding.
 • Accent op talent.
 • Aandacht voor creativiteit.
 • Inspraak van leerlingen.
 • Een veelzijdig netwerk van stageplaatsen en werkplekleren.
Sponsorloop kom op tegen kanker 2017

 

infographic 2
banner

De stap naar het middelbaar onderwijs is voor veel leerlingen een spannend moment. Nieuwe leerkrachten, een onbekende school, nieuwe afspraken en nieuwe klasgenoten. In het GO! Lyceum Gent willen we deze stap voor leerlingen goed laten verlopen en zorg dragen voor elke jongere zijn talent.

We willen veel tijd steken om jongeren een juiste keuze te laten maken en inzetten op hun groeikansen.

Het GO! Lyceum Gent laat de leerlingen opgroeien in een veilige context waar leren, samenleven en zichzelf ontwikkelen centraal staat.

In krachtige leeromgevingen krijgen leerlingen kansen om hun competenties te ontdekken en uit te breiden.

Na de 1e graad helpen we leerlingen om een studierichting te kiezen die aanleunt bij hun interesses en mogelijkheden.

Zo kan uw kind de volle 6 jaar school lopen in het GO! Lyceum Gent, een plek waar uw kind zichzelf kan zijn en zo ten volle kan ontwikkelen.

Ons aanbod
1ste

In de 1e graad vormen we een beeld van de talenten, interesses en studiemogelijkheden van onze leerlingen. In onze A-stroom kan je naast een vast urenpakket kiezen uit verschillende opties zoals Latijn, wetenschappen, techniek, sport en kunst. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaalden, starten in onze B-stroom. Na de 1e graad helpen we onze leerlingen om een studierichting te kiezen die aanleunt bij hun interesses en mogelijkheden.

Zo kan uw kind de volle 6 jaar school lopen in het GO! Lyceum Gent, een plek waar uw kind zichzelf kan zijn en zo ten volle kan ontwikkelen in een veilige context waar leren, samenleven en zichzelf ontwikkelen centraal staat.

dal

In onze Dalton leer- en leefschool (enkel A-stroom) zetten we in op het eigenaarschap van het leren. We geven het leren terug aan de jongeren. Volgens deze methode verwerven leerlingen de leerstof onder andere door zelfstandig aan de slag te gaan. De leerkracht inspireert om zelfstandig aan de slag te gaan. Leerlingen sluiten de eerste graad af vol zelfvertrouwen en hebben belangrijke vaardigheden geoefend. Uiteraard baseren we ons op de goedgekeurde leerplannen. Aan het einde van de rit beschikken de leerlingen over heel wat competenties om door te stromen naar verschillende studierichtingen in de tweede en derde graad.

2de

In de 2de en 3de graad vervolgen leerlingen hun tocht in een brede waaier aan studierichtingen. In ASO is er de keuze uit Humane wetenschappen, Wetenschappen, Economie en richtingen met Latijn. Ons TSO-aanbod bestaat uit richtingen uit de studiegebieden personenzorg en handel. Ook voor BSO kunnen leerlingen bij ons terecht: ook hier biedt het Lyceum richtingen aan binnen de studiegebieden personenzorg en handel.

7de

Wil je jezelf na de derde graad verder specialiseren of een bijkomende secundaire opleiding vormen? Ook dat kan. In het 7de jaar bieden we richtingen aan binnen de studiegebieden personenzorg, maatschappelijke veiligheid en handel, zowel in TSO als BSO.

 • 7de Se-N-Se leefgroepenwerking
 • 7de Se-N-Se integrale veiligheid
 • 7de specialisatiejaar veiligeheidsberoepen
 • 7de specialisatiejaar kinderzorg
 • 7de specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg
 • 7de specialisatiejaar winkelbeheer en etalage
1 school, 2 campussen

Campus Lyceum: Kortrijksesteenweg 12 tot 32

 • 1ste graad
 • 2de graad
 • 3de graad
 • 7de leefgroepenwerking, 7de jaar kinderzorg, 7de jaar thuis- en bejaardenzorg, 7de jaar winkelbeheer en etalage.

Campus Portus: Barrestraat 6

 • 1ste graad Dalton leer- en leefschool
 • 7de jaar integrale veiligheid, 7de jaar veiligheidsberoepen
GEOPKI project eerste graad

GEntse OPera KIds is een totaalspektakel dat jaarlijks zorgt voor een unieke kans waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Dit doordat ze samen alle aspecten van een voorstelling, van schrijven tot acteren, van belichting tot musiceren, zich eigen maken.

Tijdens dit proces maken zij gebruik van hun sociale vaardigheden, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen, om hun plaats en meerwaarde te vinden in de groep.

Een gemotiveerd team van begeleiders gaat aan de slag met hun creatieve ideeën en vergt het uiterste van hun kunnen om tot een fantastisch eindproduct te komen.

Geopki maakt geen onderscheid tussen geslacht, leeftijd, richting en aanleg. Kortom, Geopki is een topervaring die ze meedragen voor de rest van hun leven.

Project uitgelezen

Uitgelezen op School is een leesbevorderingstraject voor de 3 graden van het secundair onderwijs, geïnspireerd op het gelijknamige avondformat voor volwassenen in Vooruit. Uitgelezen wil op een even enthousiasmerende als innovatieve wijze het jonge volk aan het lezen zetten door hen het plezier in boeken te laten (her)ontdekken.

In een notendop: de te lezen boeken worden in overleg gekozen; de leerlingen schuiven op het podium aan in het leespanel, lezen voor of brengen live muziek; één van de te lezen auteurs komt vooraf op schoolbezoek.

Smartschool 1ste graad

ss

Smartschool 2de en 3de graad

ss

Studieaanbod per leerjaar