Home Het Koninklijk Lyceum
Het Koninklijk Lyceum Gent: 2de en 3de graad van het secundair onderwijs

Na de middenschool maken ouders en leerlingen een belangrijke keuze.

Het Lyceum Gent, dat reeds meer dan 100 jaar bestaat, biedt verschillende onderwijsvormen aan die nauw aansluiten bij de talenten en interesses van heel veel jongeren.

In de onderwijsvorm algemeen secundair onderwijs (ASO) organiseren wij alle structuuronderdelen en voegen er via de vrije ruimte (complementaire vakken) een extra dimensie aan toe. De leerlingen kunnen dus kiezen uit:

 • wetenschappen
 • humane wetenschappen
 • Latijn
 • economie


Bij Latijn kan de leerling kiezen uit Latijn met moderne talen of Latijn met wetenschappen.

Bij economie kan de leerling kiezen uit economie of economie met wiskunde.

Voor het bepalen van die keuze is het aan te raden rekening te houden met aanleg, capaciteiten en interesse van de leerling.

De vakken die specifiek zijn voor een structuuronderdeel, en dus niet in aanmerking komen voor alle leerlingen, staan in de lessentabel onderaan de gemeenschappelijke vakken.

In de 3de graad wordt nog meer gedifferentieerd. Wij organiseren de volgende structuuronderdelen:

 • economie
 • moderne talen
 • Latijn
 • humane wetenschappen
 • wetenschappen-wiskunde

 

ECONOMIE

Wij bieden twee studierichtingen aan met economie, nl. economie - wiskunde en economie - moderne talen, een voor de hand liggende doorstroming voor leerlingen uit de tweede graad economie. Ook leerlingen uit andere studierichtingen kunnen deze opleiding volgen, indien ze voldoende doorzettingsvermogen, zin voor zelfstandig werken en een positieve ingesteldheid bezitten om het tekort aan basiskennis weg te werken.

In deze studierichtingen wordt zes uur economie aangeboden.

 • De lessen micro- en macro-economie laten de leerlingen toe na te denken over actuele sociaal-economische verschijnselen. In de lessen wordt de samenhang duidelijk gemaakt tussen het beschikbare cijfer- en feitenmateriaal in dagbladen, tijdschriften en internet en de theoretische benadering in boeken en cursussen (inleiding tot economische modellen, marktwerking en marktregulering).
 • De lessen bedrijfsbeleid behandelen vooral de facetten uit de levensloop van een onderneming (oprichting, personeelsbeleid, management en einde), de analyse van de jaarrekening, de financiering en de kostprijsberekening.
 • De lessen bedrijfseconomie en recht behandelen op een praktische manier diverse contracten (verzekering, financiering, koopcontract, huurcontract, arbeidscontract) en geven een inzicht in de fiscale wetgeving. In het zesde jaar is er mogelijkheid tot het oprichten van een mini-onderneming of een gelijkaardig internet-project waarbij de leerlingen ‘bedrijfsleiders’ worden.

Economie - Moderne Talen

Hier ligt de klemtoon naast economie vooral op talen: 4u Frans, 3u Engels en ook een 4de taal, namelijk 3u Duits of 3u Spaans.

Deze studierichting is vooral gericht op verdere economische studies op niet-universitair niveau (bv. lerarenopleiding, marketing, accountancy, fiscaliteit) en studies talen op alle niveaus, ook universitair.

Economie - Wiskunde

Naast economie ligt in deze studierichting de klemtoon vooral op wiskunde (7u). Ze bereidt de leerlingen vooral voor op studies op universitair niveau (economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten, politieke en sociale wetenschappen).

 

MODERNE TALEN

De studierichtingen met talen spreken vooral meer taalgeoriënteerde leerlingen aan: 4u Frans, 3u Engels en ook nog een 4de taal, namelijk 3u Duits of 3u Spaans.

Als verdere studies komen alle specifieke taalopleidingen op universitair en niet-universitair niveau in aanmerking (studies in taal en letterkunde, vertaler-tolk, lerarenopleiding, secretariaat-talen,...).

Economie - Moderne Talen

In deze studierichting wordt 6u economie aangeboden (zie hoger).

Latijn - Moderne Talen

In deze studierichting wordt naast 4u Latijn ook 2u economie aangeboden (bedrijfseconomie en recht).

Moderne Talen - Wetenschappen

In deze studierichting ligt de klemtoon naast talen vooral op wetenschappen (2u chemie, 2u fysica, 2u aardrijkskunde en 2u biologie) samen met 5u wiskunde.

Moderne Talen - Wiskunde

In deze studierichting ligt de klemtoon naast talen vooral op wiskunde (7u) samen met 2u chemie, 2u fysica en 1u biologie.

 

LATIJN

De studierichtingen met Latijn krijgen allemaal 4u Latijn.

Latijn - Moderne Talen

In deze studierichting wordt naast 4u Frans, 3u Engels, 3u Duits of 3u Spaans ook 2u economie (bedrijfseconomie en recht) aangeboden.

Latijn - Wetenschappen

In deze studierichting ligt de klemtoon vooral op wetenschappen (2u chemie, 2u fysica, 2u aardrijkskunde en 2u biologie) samen met 5u wiskunde, een uitstekende voorbereiding op diverse hogere opleidingen, o.a. paramedische beroepen.

Latijn - Wiskunde

In deze studierichting ligt de klemtoon vooral op wiskunde (7u) samen met 2u chemie, 2u fysica en 1u biologie. Deze opleiding biedt toegang tot zowat alle studies in het hoger onderwijs.

 

HUMANE WETENSCHAPPEN

In de studierichting humane wetenschappen bieden we in de derde graad 3u gedragswetenschappen, 3u cultuurwetenschappen, 4u Frans en 3u Engels aan, met bovendien opties: ofwel kiezen leerlingen voor een 4de taal, namelijk 3u Duits of 3u Spaans, ofwel voor 2u economie (bedrijfseconomie en recht) aangevuld met 1u ecologie.

Humane wetenschappen is een uitstekende voorbereiding op uiteenlopende universitaire en niet- universitaire studies. We vermelden diverse taalstudies, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, wijsbegeerte, psychologie en pedagogie. Maar ook diverse lerarenopleidingen zijn mogelijk.

 

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

In deze studierichting bieden we 8u wiskunde, 2u chemie, 2u fysica, 2u aardrijkskunde en 2u biologie aan, aangevuld met 1u wetenschappelijk werk (een semester chemie en een semester fysica).

Deze opleiding is vooral geschikt als voorbereiding op universitaire studies (bv. burgerlijk ingenieur, geneeskunde, licentiaat wiskunde, fysica, biologie, chemie, geografie, geologie, farmaceutische wetenschappen,...) maar tevens op niet-universitaire studies (bv. industrieel ingenieur).


--------------------------------------------------------------------------------

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

In het Technisch Secundair Onderwijs is er in de 2de graad keuze uit:

 • Handel - Talen
 • Sociale en Technische Wetenschappen


Daarop sluiten aan in de 3de graad:

 • Secretariaat - Talen
 • Jeugd- en Gehandicaptenzorg
 • Sociale en Technische Wetenschappen


--------------------------------------------------------------------------------

Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)

In het Beroeps Secundair Onderwijs organiseren we in de 2de graad de studierichting:

 • Kantoor

Daarop sluit in de 3de graad aan:

 • Verkoop

--------------------------------------------------------------------------------

Specialisatiejaren

Tenslotte richten we nog 7de jaren op in het beroeps- en technisch secundair onderwijs, met name

 • Winkelbeheer en Etalage (BSO)
 • Veiligheidsberoepen (BSO)
 • Leefgroepenwerking (TSO)
 • Integrale Veiligheid (TSO)

Voor deze laatste richting gelden bijzondere toelatingsvoorwaarden; hierover kunt u ons altijd raadplegen.

Onze 7des beschikken over hun eigen campus (Barrestraat)
--------------------------------------------------------------------------------

Veranderen van studierichting

In de loop van het schooljaar is verandering van studierichting mogelijk tot 15 januari in het 3de, 4de en 5de jaar. Behalve in het 5de jaar kan men ook op het eind van elk schooljaar van studierichting veranderen. Hierbij is het aan te raden het advies van de klassenraad (en/of CLB) in te winnen.

Over de overschakelingmogelijkheden na een bepaald leerjaar is een persoonlijk onderhoud raadzaam.

Cel leerlingenbegeleiding:
Karien DE SCHEPPER

 

 

Contact

2de/3de graad
Kortrijksesteenweg 12
9000 Gent
tel:09 220 10 70
contacteer ons

Se-n-Se
Barrestraat 6
9000 Gent
tel:09 223 86 24
contacteer ons

Inschrijven

Vanaf 22 april tussen 8.30uur en 15.30uur.

meer weten?

Links

eerste graad

Smartschool

GO!

facebook

youtube

pantarhei

questopia