1 A-stroom Latijn

 

In de 1ste graad van campus Lyceum Gent zetten we in op de talenten van de leerlingen. In 1A kan je kiezen tussen een combinatie van Latijn samen de talentenmodules. Je krijgt 3 uur per week Latijn en daarnaast doorloop je ook de verschillende modules. Samen met je leerkrachten ga je met jouw talenten aan de slag om je maximaal voor te bereiden op de vele studiemogelijkheden in de 2de en 3de graad.

Latijn

Kies je voor Latijn, dan word je drie uur per week ondergedompeld in de klassieke taal en cultuur. Je maakt kennis met de Latijnse taal en grammatica en ontdekt hoe onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Bovendien leer je met veel inzet doorzetten en zeer nauwkeurig werken.  Kwaliteiten die je later nog goed van pas komen.

Modules?! Hoezo modules?

Hoewel sommige leerlingen soms al heel goed weten welke richting ze willen kiezen, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uw kind zal in de loop van de eerste graad zijn eigen sterktes en zwaktes leren kennen. Wij zullen hen helpen de juiste keuze te maken voor de hogere graden. Om leerlingen hierbij te helpen bieden we modules aan. Via die modules maken de leerlingen kennis met de verschillende studiedomeinen, zoals wetenschappen, economie, taal, … Bovendien krijgen ze ook meer inzicht in hun sterktes zodat ze een bewust keuze leren maken qua studieniveau (ASO TSO, BSO,…).  Een goede schoolloopbaanbegeleiding is immers een sleutel voor succeservaringen.

Module Latijn

De latinisten starten met deze module en zullen tijdens de eerste weken van het schooljaar 2u extra latijn hebben. Na deze module worden de andere modules opgestart en krijgen de leerlingen 3u Latijn per week.

Module Taal en cultuur

We benaderen cultuur in de brede in  van het woord: alles wat onder invloed van menselijke activiteiten ontstaat.  De projectmatige benadering stelt, naast de onderzoekende houding, het aanwakkeren van de creativiteit bij de jongeren centraal. We leren  de jongere open staan voor andere culturen en creatieve uitingen ervan, muziek, woord en drama.,…. en laten hen dit ervaren als een verrijking. We leren hen de eigen leefwereld kritisch benaderen en zich inleven in die van anderen.

Module mens en welzijn

De mens en zijn welzijn is onderzoeksgebied. Leerlingen maken kennis met psychologie, de lichamelijke en mentale gezondheid. Deze module  omvat alle studierichtingen waar de mens in zijn verlangen naar welbevinden en welzijn, naar ‘geluk’ centraal staat.  We oefenen in sociale vaardigheden, reflecteren over welbevinden en maken van het samen leren samen leven ons onderzoeksgebied.

Module economie en organisatie

De module ondernemen laat de leerlingen kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast willen we hun ondernemingszin stimuleren en hen laten proeven van wat ondernemen betekent aan de hand van praktische opdrachten. Leerlingen worden sterker in financiële geletterdheid en leren de basisprincipes van de economische realiteit kennen. De module peilt naar de interesse en talenten die de leerlingen zou hebben voor de richting economie, handel of verkoop. Wie ondernemingszin heeft, komt hier aan zijn trekken.

Module STEM—Wetenschappen

Tijdens de Module STEM—Wetenschappen leren de leerlingen denken en werken volgens de wetenschappelijke werkwijze. Via geïntegreerde projecten maken ze kennis met de technologische en exacte wetenschappen.  Hierdoor krijgen ze naast vaardigheden, zoals werken met een microscoop, al goed onder de knie. Ontdekkend leren staat centraal. Dit houdt in dat er een onderzoeksattitude wordt aangeleerd en dat de leerlingen zelf aan de slag gaan. De werkvormen die in de lessen wetenschappelijk werk aan bod komen zijn groepswerk, werken op het terrein, werken in een labo, werken met moderne media, ...  

Wat hierna?

In het 2de jaar kan je kiezen uit 4 verschillende basisopties: klassieke talen (Latijn), moderne talen & wetenschappen, economie & organisatie en maatschappij & welzijn. Daarna, in de tweede en derde graad, vervolg je je opleiding in een van de vele richtingen op onze campus.

 

 

Lessentabel 1 A-stroom Latijn
 

BASISVORMING

27
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Plastische Opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1

DIFFERENTIATIE

5
Talent (modules Latijn, Stem, Ondernemen, Mens en welzijn) 2
Latijn 3

Totaal aantal lesuren

32