Dalton leer- en leefschool op Campus Portus

Sinds schooljaar 2016 – 2017 bouwt het Lyceum verder aan de Dalton leer- en leefschool op campus Portus. Dit vernieuwend onderwijs vindt plaats op een nieuwe locatie langsheen de Reep, wat deel uitmaakt van een knap staaltje groene stadsontwikkeling. Op campus Portus werken we volgens de onderwijsprincipes die het leren in handen van de leerlingen legt. 

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Vergeet even de traditionele vorm van onderwijs, waarbij leerlingen in duidelijk afgebakende lesblokken van 50 minuten les krijgen van telkens een andere leerkracht. Op de leef- en leerschool zit het leren verwerkt in keuze- en instructietijd en verschillende projecten waarbij leerlingen zelfstandig en in groep aan de slag gaan. Zo leren ze belangrijke vaardigheden zoals plannen, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de warme, huiselijke omgeving waar een leerling zich helemaal op zijn gemak kan voelen.

Onderwijs op een leef- en leerschool is geen vrijblijvend onderwijs, integendeel. De leerkracht heeft nog steeds een belangrijke, zij het iets andere rol. Hier inspireert en motiveert en begeleidt de leerkracht dit leerproces en legt hij of zij de lat telkens iets hoger. Instructietijd wordt afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en onderzoeksprojecten. Zo blijven leerlingen gemotiveerd en kunnen ze voortdurend blijven groeien en hun vaardigheden aanscherpen.

optie moderne wetenschappen?

Wat hierna?

Het spreekt voor zicht dat we de kwaliteit streng bewaken en ons hiervoor baseren op de goedgekeurde leerplannen, dus aan het einde van de rit hebben de leerlingen wel de nodige kennis en vaardigheden opgepikt om door te stromen naar de ASO-richtingen in de tweede graad (met uitzondering van de richting Latijn). Dit kan zowel op onze Dalton leef- en leerschool als in 'traditioneel' onderwijs.

Een week in de Dalton leer- en leefschool kan er zo uitzien:
dal
Lessentabel 2 A-stroom Dalton leer- en leefschool moderne wetenschappen

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde 16
Engels
Frans
Geschiedenis
ART (Muzikale en plastische opvoeding)
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Latijn  

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback 2
Projectwerking 10

Vakken

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2

Totaal aantal lesuren

32