3 Doorstroom - Maatschappij en welzijnswetenschappen

3 Doorstroom - Maatschappij en welzijnswetenschappen

Onder voorbehoud van programmatie. Een richting met doorstroomfinaliteit bereidt voor op het hoger onderwijs en de universiteit.

4 ASO Humane WetenschappenIn de klas

Waarom deze richting kiezen?

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte? Ben je geïnteresseerd in jouw eigen gedrag en dat van anderen? Dan is maatschappij- en welzijnswetenschappen de geknipte richting voor jou!

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richting specifieke vakken. Je leert jouw eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen. In het vak filosofie leer je nadenken over essentiële levensvragen en leer je kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen.

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen , onderwijs of sociaal-agogisch werk heb je een streepje voor!

Lessentabel

BASISVORMING

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

5

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Historisch bewustzijn / Burgerschap

3

3

Cultuurbeschouwing/Culturele expressie

0

1

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

Wiskunde

4

4

Biologie / STEM

1

1

Fysica / STEM

1

1

Chemie / STEM

1

1

Economisch bewustzijn

0

1

Digitale competenties

1

0

SPECIFIEK GEDEELTE

Gedrags- en sociale Wetenschappen

4

4

Filosofie

1

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons