3 en 4 Dalton leef- en leerschool Humane wetenschappen

dalton1

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou! 

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richting specifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenliving , onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen, de ontwikkeling, waarden en normen, conflicthantering. Alle inhouden worden vanuit wetenschappelijke hoek benaderd. In het vak onderzoeksproject leer je verschillenden dataverzamelingsmethoden kennen en krijg je naast een praktische kennismaking ook een brede theoretische basis mee over wetenschappelijk onderzoek.

In de tweede graad leggen we de nadruk op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding. We vinden het belangrijk dat leerlingen buiten hun maatschappelijke realiteit durven kijken. Daarom wordt er voldoende aandacht besteed aan het volgen van de actualiteit. Leerlingen moeten openstaan voor andere meningen, culturen, ideologieën. Ook in de 2de graad wordt er al uitgebreid aandacht besteed aan onderzoekscompetenties en kunnen de leerlingen actief kennismaken met de verschillende onderzoeksmethoden.

We bieden de richting Humane wetenschappen in de tweede graad zowel aan in 'traditioneel' onderwijs als op onze Dalton leef- en leerschool op Campus Portus. Hier leer je hetzelfde als op andere scholen, maar neem je het leren zelf in handen. Meer info over Daltononderwijs vind je hier

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor! 

 

Lessentabel 3 en 4 Dalton leer- en leefschool Humane Wetenschappen

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde 16
Engels
Frans
Geschiedenis
Biologie
Fysica
Nederlands
Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback 2
Projectwerking 6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2

Specifiek gedeelte

Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2

Totaal aantal lesuren

32