3 en 4 doorstroom - Humane Wetenschappen

3 en 4 doorstroom - Humane Wetenschappen

4 ASO Humane Wetenschappen4 ASO Humane WetenschappenIn de klas

Een richting met doorstroomfinaliteit bereidt voor op het hoger onderwijs en de universiteit.

Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit waar de mens en hun positie in de samenleving centraal staan. Leerlingen tonen interesse in hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze willen nadenken over essentiële levensvragen en hun communicatieve vaardigheden aansterken. Ze zijn geboeid door actualiteit en gaan kritisch om met de informatie rondom hen. Hiernaast tonen ze interesse in de wereld van de kunst en cultuur.

Wat in de derde graad?

In de derde graad kan je de richting Humane wetenschappen verder volgen waar bovenstaande thema’s verder uitgediept worden.

Wat in hoger onderwijs?

In het hoger onderwijs zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn. Voor de richting Humane Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het professioneel hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het Jonge Kind
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Communicatiemanagement
  • Communication Management (E)
  • Journalistiek
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
 • Sociaal-Agogisch werk
  • Gezinswetenschappen
  • Maatschappelijke Veiligheid
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Sociale Readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is mogelijk, maar binnen Humane Wetenschappen wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Bij de keuze voor academische bacheloropleidingen moet de leerling rekening houden met de gemaakte keuzes in het secundair onderwijs. Voor de richting Humane Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

 • Archeologie en Kunstwetenschappen
  • Archeologie
  • Kunstwetenschappen
  • Kunstwetenschappen en Archeologie
  • Musicologie
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Global Communication (E)
  • International Affairs (E)
  • Sociaal-Economische Wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
  • Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen
  • Pentecostal Theology and Biblical Studies (E)
  • Protestantse Godgeleerdheid
  • Theologie en Religiewetenschappen
  • Theology and Religious Studies (E)
 • Politieke en Sociale wetenschappen
  • Communicatiewetenschappen
  • Politieke Wetenschappen
  • Politieke Wetenschappen en Sociologie
  • Social sciences
  • Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS)
  • Sociologie
 • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Agogische Wetenschappen
  • Onderwijskunde
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Psychologie
 • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
  • Criminologische Wetenschappen
  • International and European law (E)
  • Rechten
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Moraalwetenschappen
  • Philosophy (E)
  • Wijsbegeerte
  • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

BASISVORMING

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

5

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Historisch bewustzijn / Burgerschap

3

3

Cultuurbeschouwing/Culturele expressie

0

1

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

Wiskunde

4

4

Biologie / STEM

1

1

Fysica / STEM

1

1

Chemie / STEM

1

1

Economisch bewustzijn

0

1

Digitale competenties

1

0

SPECIFIEK GEDEELTE

Gedragswetenschappen

2

1

Sociale wetenschappen

1

2

Filosofie

1

2

Kunstbeschouwing

1

0

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons