3 en 4 doorstroom - Maatschappij en Welzijnswetenschappen

*3 en 4 doorstroom - Maatschappij en Welzijnswetenschappen

4 ASO Humane WetenschappenIn de klas

Deze lessentabel wordt enkel nog gebruikt voor het vierde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024.

Maatschappij en Welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit waar de mens en zijn positie in de samenleving centraal staan. Leerlingen tonen interesse in hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze willen nadenken over essentiële levensvragen en hun communicatieve vaardigheden aansterken. Ze zijn geboeid door actualiteit en gaan kritisch om met de informatie rondom hen. In tegenstelling tot humane wetenschappen krijg je geen uitdieping van kunst en cultuur maar gaan de leerlingen hier aan de slag met extra uitdagingen m.b.t. onderwerpen gelinkt aan de gezondheidszorg. Zo zullen de leerlingen bij het hoofdstuk over emoties meer uitzoeken welke invloed stress op ons lichaam heeft.

Wat in de derde graad?

Deze studierichting bereidt voor op de richting Welzijnswetenschappen. Naast een uitdieping van de vakken die ze reeds kregen in de tweede graad wordt hier ook aandacht geschonken aan fysiologie, anatomie en chemie.

Wat in het hoger onderwijs?

Welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen een specifiek domein.

Voor de richting Welzijnswetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het Jonge Kind
  • Sport en Bewegen
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
 • Sociaal-Agogisch werk
  • Gezinswetenschappen
  • Maatschappelijke Veiligheid
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Sociale Readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Welzijnswetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Agogische Wetenschappen
  • Onderwijskunde
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Psychologie
 • Sociale gezondheidswetenschappen
  • Logopedische en Audiologische Wetenschappen
  • Milieu- en Preventiemanagement

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

BASISVORMING

4de

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Historisch bewustzijn / Burgerschap

3

Cultuurbeschouwing/Culturele expressie

1

Ruimtelijk bewustzijn

1

Wiskunde

4

Biologie / STEM

1

Fysica / STEM

1

Chemie / STEM

1

Economisch bewustzijn

1

Digitale competenties

0

SPECIFIEK GEDEELTE

Gedrags- en sociale Wetenschappen

4

Filosofie

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons