3 en 4 dubbele finaliteit - Maatschappij en Welzijn

*3 en 4 dubbele finaliteit - Maatschappij en Welzijn

Deze lessentabel wordt enkel nog gebruikt voor het vierde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024.

Waarom deze richting kiezen?

Ben je gefascineerd door jouw eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen? Ben je geïnteresseerd in de theorie achter behoeften van kinderen en volwassenen? Ben je benieuwd naar de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen?

In deze richting ga je aan de slag met leerstof uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Dit heb je nodig bij handelingen die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. Je zal inzicht verwerven in de leerstof van gezondheidsondersteunende activiteiten. Ook het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken bij het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen zal geen geheimen meer hebben voor jou.

Wat hierna?

In de derde graad kan je doorstromen naar de vervolgrichtingen binnen het domein Maatschappij en Welzijn.

De studierichting Maatschappij en Welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs zijn richtingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en sociaal werk jou op het lijf geschreven.

Lessentabel

BASISVORMING

4de

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Frans

2

Engels

2

Historisch bewustzijn / Burgerschap

2

Cultuurbeschouwing/Culturele expressie

1

Ruimtelijk bewustzijn

1

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen / STEM

2

Economisch bewustzijn

1

Digitale competenties

0

SPECIFIEK GEDEELTE

Gezondheid, zorg en welzijn

3

Fysiologie en anatomie

2

Indirecte zorg en voeding

3

(Ped)agogisch handelen

4

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons