4 ASO Economie

4 ASO Economie

4 ASO Economie4 ASO Humane WetenschappenIn de klas

Waarom deze richting kiezen?

Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Je bent welkom in de richting Economie!

Naast een brede waaier algemene vakken krijg je in deze richting vier uur economie per week (2 uur handelseconomie en 2 uur boekhouden). Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de economische actualiteit.

Wat hierna?

In de derde graad kunnen leerlingen met een rekenknobbel en een goed abstract denkvermogen kiezen voor Economie – Wiskunde (7 uur wiskunde). Wie meer interesse heeft voor talen, kan doorstromen naar Economie – Moderne talen. Het aantal uren economie is in beide richtingen hetzelfde.

In het hoger onderwijs liggen veel wegen voor je open. Van Taal- en Letterkunde (algemeen of toegepast) tot Economische Wetenschappen aan de universiteit. Ook voor heel wat hogeschoolopleidingen (marketing, management, accountancy,…..) is economie een goede voorbereiding.

Lessentabel

BASISVORMING

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Engels

3

Frans

3

Fysica

1

Geschiedenis

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

SPECIFIEK GEDEELTE

Economie

4

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Engels

1

Nederlands

1

Wiskunde

1

Toegepaste informatica

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons