4 ASO Wetenschappen

4 ASO Wetenschappen

4 ASO Wetenschappenlabo4 ASO Wetenschappen4 ASO Wetenschappen4 ASO Wetenschappen4 ASO Wetenschappen4 ASO Wetenschappen

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door natuur en technologie? Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit en talrijke natuurverschijnselen kunnen verklaren? Vind je het leuk om experimenten uit te voeren, de waarnemingen te verklaren en zo tot besluiten te komen? Ben je leergierig, kritisch en nauwkeurig? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Wetenschappen!

Naast een breed algemeen pakket bestaat het specifieke gedeelte van deze richting uit twee uur biologie, chemie en fysica. De nadruk ligt hierbij zowel op het praktische, als op het theoretische. Je steekt niet alleen zelf de handen uit de mouwen, maar leert ook wetenschappelijk en probleemoplossend denken. Daarnaast krijg je informatica en STEM, waarbij je dieper ingaat op moderne technologie en natuurwetenschappelijke thema's uitwerkt, zowel experimenteel als via opzoekwerk.

Wat hierna?

In de derde graad kan je de wetenschappen aanvullen met Latijn, moderne talen of wiskunde, zodat je met een brede vooropleiding het hoger onderwijs in kan stappen. Daar heb je alle mogelijkheden, zowel op bachelor- als op masterniveau.

Lessentabel

BASISVORMING

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Engels

3

Frans

3

Fysica

1

Geschiedenis

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

SPECIFIEK GEDEELTE

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Wiskunde

1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Engels

1

Nederlands

1

Stem

*1

Toegepaste informatica

*1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

*Eerste semester: 2 uur Informatica, tweede semester: 2 uur STEM

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons