5 en 6 Dalton leef- en leerschool humane wetenschappen

schrijfzevrij185

Nieuw!

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt het vijfde leerjaar opgestart.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt het zesde leerjaar opgestart.

 

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou! 

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving, onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieporcessen, de ontwikkeling, waarden en normen en conflicthantering. Ale inhouden worden vanuit wetenschappelijke hoek benaderd. 

Waar we in de tweede graad de nadruk leggen op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding, gaan we in de derde graad het accent verschuiven naar de maatschappij. Vanuit een stevige portie aandacht voor wat er in de maatschappij leeft, hopen we dat je erin slaagt om tegen het einde van de 3de graad op een flexibele manier buiten je eigen referentiekader te treden.

We bieden de richting humane wetenschappen in de tweede graad zowel aan in 'traditioneel' onderwijs als op onze Dalton leef- en leerschool op Campus Portus. Hier leer je hetzelfde als op andere scholen, maar neem je het leren zelf in handen. Meer info over Daltononderwijs vind je hier. 

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor!

Lessentabel 5 en 6 Dalton leer- en leefschool humane wetenschappen

5de jaar

6de jaar

Instructie en keuzewerktijd

 
Aardrijkskunde 12 12
Engels
Frans
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Projectwerking

 
Kring, reflectie en feedback 1 1
Projectwerking 8 8

Vakken

 
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Specifiek gedeelte

 
Cultuurwetenschappen 3 4
Gedragswetenschappen 4 3

Totaal aantal lesuren

32

32