5 en 6 doorstroom Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen (NIEUW)

5 en 6 doorstroom Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen (NIEUW)

Waarom deze richting kiezen?

In deze studierichting krijg je een pakket economie. Je analyseert de werking van de arbeidsmarkt en de relaties tussen de economische actoren en de samenstelling van de belangrijkste economische aggregaten. Bovendien bestudeer je internationale handel en internationale economische relaties. Je verdiept je ook uitgebreid in bedrijfswetenschappen en recht: je analyseert de keuze voor een ondernemingsvorm, leert de performantie van een onderneming aan de hand van zelf berekende kerncijfers beoordelen en leert financieringsvormen en de marketingstrategie van een onderneming analyseren. Ter ondersteuning van het pakket economie bieden wij ook verbreding en verdieping aan in de verschillende domeinen van de wiskunde.

Daarnaast krijg je informaticawetenschappen. Je verdiept je in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en past deze zelf toe bij het programmeren. Je leert software ontwikkelen en gebruik maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen.

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad doorstroom. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een goede keuze als je

  • geïnteresseerd bent in abstract economisch denken,
  • geboeid bent door beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen,
  • belangstelling hebt voor marketing,
  • het fijn vindt om aan de slag te gaan met toegepaste wiskunde in functie van economie,
  • geboeid bent door softwareontwikkeling,
  • nauwkeurig en inzichtelijk te werk gaat.

Wat hierna?

Voor de richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden: Industriële wetenschappen en Technologie (Bachelor in de toegepaste informatica, Bachelor in het facility management) en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Bedrijfsmanagement, Informatiemanagement en Multimedia, International Business Management, Netwerkeconomie).

De meest logische academische bacheloropleidingen bevinden zich binnen de studiegebieden: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Handelswetenschappen) en Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen)

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

5de

6de

LBV

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis / Burgerschap

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Economie + EFC

1

3

Artistieke expressie

1

0

Bedrijfswetenschappen

2

2

Informaticawetenschappen

6

6

Communicatiewetenschappen

1

1

totaal

32

32

Wil je graag Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen volgen?

Contacteer ons!