Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou! 

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving, onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieporcessen, de ontwikkeling, waarden en normen en conflicthantering. Ale inhouden worden vanuit wetenschappelijke hoek benaderd. 

Waar we in de tweede graad de nadruk leggen op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding, gaan we in de derde graad het accent verschuiven naar de maatschappij. Vanuit een stevige portie aandacht voor wat er in de maatschappij leeft, hopen we dat je erin slaagt om tegen het einde van de 3de graad op een flexibele manier buiten je eigen referentiekader te treden.

In de derde graad heb je ook de keuze tussen 2u economie of 2u Spaans of Duits en komt er een uur onderzoekscompetenties bij. Binnen dit vak werk je zelfstandig (eerst in groep en later individueel) een onderzoeksopdracht uit. Dit proces bereidt je voor op vaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker voor richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor! 

 

Lessentabel 3de graad humane wetenschappen
 

5de

6de

5de

6de

 

HUWE1

HUWE2

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 3 3

SPECIFIEK GEDEELTE

 
Cultuurwetenschappen 3 4 3 4
Gedragswetenschappen 4 3 4 3

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 
Duits / Spaans 2 2    
Toegepaste economie     2 2
Frans 1 1 1 1
Seminarie onderzoekszoeksproject 1 1 1 1

Totaal aantal lesuren

32

32

32

32