Waarom deze richting kiezen?

Ben je geïnteresseerd in mens en wetenschap?

Vanuit mens-wetenschappelijk standpunt, krijg je enerzijds een mensgerichte oriëntering. Het gaat om de cluster huishoudkunde/consumentenwetenschap en opvoedkunde.

Vanuit exact wetenschappelijk standpunt krijg je anderzijds een productgerichte oriëntering. Het gaat om de specifieke vakken toegepaste biologie en toegepaste chemie.

Zoek je een richting waarbij je af en toe de handen uit de mouwen kan steken? Sociale en Technische Wetenschappen is wat je zoekt!

Theorieën, proefondervindelijke studies en werkplekleren gaan hand in hand, maar kunnen (en mogen) verschillen naargelang de werkplekplaats.

Door het maken van een gip (geïntegreerde proef) leer je als leerling veel bij: niet alleen denk je na over de praktische uitwerking en concrete organisatie van een verlengd weekend, maar je leert ook rekening te houden met een specifieke doelgroep. Welke activiteiten kan je met deze groep doen? Welke voeding is voor deze groep geschikt? Door vallen en opstaan doe je ongetwijfeld veel ervaring op tijdens dit project en leer je zo goed mogelijk samen te werken.

Dit zijn competenties die je in het leven nog vaak nodig zal hebben, in jouw verdere studieloopbaan en in het werkveld.

Wat hierna?

Het is zeker niet de bedoeling om de leerlingen, die deze richting volgen, te kwalificeren voor een bepaald beroep. De studierichting is gebaseerd op het doorstromingsprofiel en sluit dus nauw aan bij de werkelijkheid.

De jongeren worden voorbereid op:

  • paramedisch hoger onderwijs;
  • pedagogisch hoger onderwijs;
  • sociaal hoger onderwijs;
  • sen-se-jaren.
Lessentabel 3de graad sociaal en technische wetenschappen
 

5de

6de

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE

Huishoudkunde/Opvoedkunde 9 9
Muzikale opvoeding 2  
Plastische opvoeding   2
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste fysica 1 1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

   
Toegepaste informatica 1  

Totaal aantal lesuren

35

34