Derde jaar - finaliteit doorstroom

Een richting met doorstroomfinaliteit bereidt voor op het hoger onderwijs en de universiteit. De lessentabellen komen binnenkort online.

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons