1A Latijn

1A Latijn

1 A-stroom Latijn
In de eerste graad van Campus Lyceum Gent zetten we in op de talenten van de leerlingen. In 1A kan je kiezen tussen een combinatie van Latijn en talentenmodules. Je krijgt drie uur per week Latijn en daarnaast doorloop je ook de verschillende modules. Samen met je leerkrachten ga je met jouw talenten aan de slag om je maximaal voor te bereiden op de vele studiemogelijkheden in de tweede en derde graad.
Latijn

Kies je voor Latijn, dan word je drie uur per week ondergedompeld in de klassieke taal en cultuur. Je maakt kennis met de Latijnse taal en grammatica en ontdekt hoe onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Bovendien leer je met veel inzet doorzetten en zeer nauwkeurig werken. Dat zijn vaardigheden die je later nog goed van pas zullen komen.

Modules?! Hoezo modules?

Hoewel sommige leerlingen soms al heel goed weten welke richting ze willen kiezen, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je zal in de loop van de eerste graad je eigen sterktes en zwaktes leren kennen. Wij zullen je helpen de juiste keuze te maken voor de hogere graden. Om je hierbij te helpen, bieden we modules aan. Via die modules maak je kennis met de verschillende studiedomeinen, zoals wetenschappen, economie, taal, … Bovendien krijg je ook meer inzicht in je sterktes zodat je een bewuste keuze kan maken qua studieniveau (finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit, finaliteit arbeidsmarkt). Een correcte studiekeuze is immers de sleutel tot succeservaring.

Module Latijn

De latinisten starten met de module Latijn en zullen tijdens de eerste weken van het schooljaar twee uur extra Latijn hebben. Na deze module worden de andere modules opgestart en krijgen de leerlingen drie uur Latijn per week.

Module Taal en cultuur

We benaderen cultuur in de brede zin van het woord: alles wat onder invloed van menselijke activiteiten ontstaat. Je werkt vooral in projecten. Zo stimuleren we een onderzoekende houding en wakkeren we de creativiteit aan. We leren je openstaan voor andere culturen en creatieve uitingen ervan, zoals muziek, woord en drama.,…. en laten je dit ervaren als een verrijking. Je leert ook je eigen leefwereld kritisch benaderen en je inleven in die van anderen.

Module mens en welzijn

In deze module is 'de mens en zijn welzijn' het onderzoeksgebied. Je maakt kennis met psychologie, de lichamelijke en mentale gezondheid, enz. Deze module is een goede voorbereiding op alle studierichtingen waar de mens, zijn verlangen naar welbevinden, welzijn en geluk centraal staat. We oefenen in sociale vaardigheden en reflecteren over welbevinden. Het motto 'samen leren samen leven' is hier heel belangrijk.

Module ondernemen

Deze module is bedoeld voor ondernemers in spe, want je zal kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast willen we jouw ondernemingszin stimuleren door praktische opdrachten. Je wordt sterker in financiële geletterdheid en leert de basisprincipes van de economische realiteit kennen. De module peilt naar de interesse en talenten die je zou hebben voor de richting economie, handel of verkoop. Heb je ondernemingszin? Dan is dit een ideale module voor jou.

Module STEM—wetenschappen

Tijdens de module STEM—wetenschappen leer je denken en werken volgens de wetenschappelijke werkwijze. Via geïntegreerde projecten maak je kennis met de technologische en exacte wetenschappen. Hierdoor krijg je allerlei wetenschappelijke vaardigheden, zoals werken met een microscoop, al goed onder de knie. Ontdekkend leren staat centraal. Dit houdt in dat je een onderzoeksattitude zal aanleren en dat je vaak zelf aan de slag gaan met proefjes, groepswerk, werken op het terrein, werken in een labo, werken met moderne media, ... en nog zoveel meer.

Wat hierna?

In het tweede jaar kan je kiezen uit vier verschillende basisopties: klassieke talen (Latijn), moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie en ten slotte maatschappij en welzijn. Daarna, in de tweede en derde graad, vervolg je je opleiding in een van de vele richtingen op onze campus.

Lessentabel (wordt nog aangepast omwille van de nieuwe eindtermen)

BASISVORMING

28

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

4

Engels

2

Burgerschap

1

Artistieke Expressie

2

Cluster tijd en ruimte

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

Cluster STEM

Wiskunde

1

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

DIFFERENTIATIE

5

Talent (modules Latijn, STEM, Ondernemen, Mens en welzijn)

2

Latijn

3

Totaal aantal lesuren

33

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Inschrijven? Klik hier