5 en 6 doorstroom Latijn-Moderne Talen

5 en 6 doorstroom Latijn-Moderne Talen

Waarom deze richting kiezen?

De richting Latijn-Moderne Talen is een doorstroomrichting die zich focust op diverse opleidingen in het hoger onderwijs waar taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.

Hierdoor leren leerlingen complexe theoretische leerstof te verwerken binnen:

  • Klassieke talen: leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden ook aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek te gaan.
  • Moderne talen: hier gaat het om inhoud uit de taalwetenschap, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

Latijn-Moderne talen is een goede keuze als je

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven,
  • enthousiast bent om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken,
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan,
  • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren,
  • geboeid bent door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein,
  • bereid bent eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen,
  • geboeid bent door literatuur en graag leest.

Wat hierna?

Een Master Klassieke Filologie, Politieke Wetenschappen, Cultuurwetenschappen of Rechten? Dat kan perfect na deze richting. Ook een Master Taal- en Letterkunde of Toegepaste Taalkunde ligt in het verlengde van deze richting. Wil je liever een Bachelor Toegepaste Psychologie, Notariaat, Bedrijfsmanagement of Orthopedagogie, kan dat eveneens. Opleidingen richting het onderwijs behoren vanzelfsprekend perfect tot de mogelijkheden.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Latijn Moderne talen

Vakken

5de

6de

LBV

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

4

4

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis/Burgerschap

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Economie (EFC)

0

1

Artistieke expressie

1

0

Latijn

4

4

Duits

2

2

Spaans

2

1

totaal

33

31

In het zesde leerjaar (enkel SJ 23-24) is deze lessentabel nog van toepassing: *5 en 6 ASO Latijn-Moderne Talen

Wil je graag Latijn-moderne talen volgen?

Contacteer ons