3de graad - arbeidsmarktgerichte finaliteit

Deze studierichting is een goede voorbereiding voor de arbeidsmarkt.

Omdat het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen vernietigd heeft, kunnen wij als school nu nog niet met zekerheid zeggen hoe onze studierichtingen in tweede en derde graad concreet zullen ingevuld worden. Pas na de paasvakantie zouden we de nieuwe leerplannen kunnen inkijken en op basis daarvan onze lessentabellen opstellen. We geven u daarom voorlopig nog steeds de info van vorig jaar door. Zodra we kunnen, zullen we hier de nieuwe lessentabellen publiceren.

5 en 6 arbeidsmarktgerichte finaliteit Onthaal, Organisatie en Sales

Lees meer

5 en 6 arbeidsmarktgerichte finaliteit Basiszorg en Ondersteuning

Lees meer

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons