3 en 4 doorstroom - Latijn

3 en 4 doorstroom - Latijn

Een richting binnen doorstroom is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de universiteit.

Waarom deze richting kiezen?

In de tweede graad van het Lyceum maak je kennis met authentieke schrijvers uit de klassieke oudheid, zoals Julius Caesar, Ovidius, Sallustius en Vergilius. Je gaat dieper in op hun teksten en bouwt voort op de basiskennis die je in de eerste graad hebt opgedaan. De klassieke cultuur is op het Lyceum allesbehalve saai en stoffig: je leert hoe de teksten en schrijvers van meer dan tweeduizend jaar geleden ook vandaag de dag nog relevant en interessant kunnen zijn.

Latijn is een goede keuze als je

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven,
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
  • het als een uitdaging ziet om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Optiepakket in het vierde jaar

In het vierde leerjaar krijg je twee optiepakketten.

  • Je maakt je een keuze uit het optiepakket Duits, het optiepakket wiskunde of het optiepakket wetenschappen.
  • En je maakt een keuze uit optiepakket wetenschappen of optiepakket kunstbeschouwing.

Via de optiepakketten verken je jouw interesses om in het vijfde jaar een goede studiekeuze te maken.

Wat hierna?

Latijn wordt ook aangeboden in de derde graad, aangevuld met ofwel wiskunde, moderne talen of wetenschappen. Daarna ligt elke opleiding aan de universiteit of hogeschool voor het grijpen. Masteropleidingen Geneeskunde, Burgerlijk Ingenieur, Industrieel Ingenieur, Bio-ingenieurswetenschappen of Rechten? Ook een Master Geografie of Toegepaste Informatica en natuurlijk Klassieke Filologie of een taalopleiding kunnen perfect. Keuze te over! Wil je liever een bacheloropleiding idem dito!

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Belangrijk! In het vierde jaar kan je maar één maal wetenschappen kiezen in optiepakket!

Vakken in Latijn

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

5

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis/burgerschap

2

2

Artistieke expressie

0

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde + differentiatie

5

5

Biologie

1

0

Fysica

1

1

Chemie

1

1

Toegepaste informatica

1

0

Latijn

4

4

optiepakket: Duits, wiskunde of wetenschappen

0

2

optiepakket: wetenschappen of kunstbeschouwing

0

2

TOTAAL AANTAL LESUREN

31

33

Wil je graag Latijn studeren?

Contacteer ons