Inschrijvingen vanaf het tweede jaar

NU INSCHRIJVEN VOOR HET 2de, 3de, 4de, 5de, 6de EN 7de JAAR

Tijdens de zomervakantie kan je langskomen tot en met dinsdag 5 juli 2022 en opnieuw vanaf dinsdag 16 augustus 2022. Op die dagen kan je bij ons terecht van 10 uur tot 16 uur.

Om je in te schrijven moet je zeker volgende zaken meebrengen:

je identiteitskaart;

je (laatste) rapport van je (vorige) school.

Er zijn nog enkele extra infomomenten gepland voor 7 integrale veiligheid en 7 veiligheidsberoepen: Infomomenten tijdens SJ 2021-2022

BELANGRIJKE INFO

De studierichtingen 7de Se-n-se Integrale Veiligheid en 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen zijn enkel toegelaten voor leerlingen die de nationaliteit hebben van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein + Zwitserland). Indien mogelijk mag je de volgende attesten ook al meebrengen (nodig om de opleiding te kunnen starten):

  • uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden),
  • medisch geschiktheidsattest.

In de richting 5 en 6 TSO Defensie heb je enkel een medisch geschiktheidsattest nodig.

Ben je minderjarig? Zorg er dan voor dat één van je ouders of voogden meekomt. Dat is absoluut noodzakelijk als je je wil inschrijven.

Controleer bij je inschrijving ook eens of je in aanmerking komt voor een schooltoelage. Schoolkosten kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Dit is een financiële ondersteuning. Alle informatie over schooltoelages vind je hier of via het gratis infonummer 1700. Je kan een schriftelijke of een online aanvraag indienen via deze website. Op het leerlingensecretariaat helpen we je graag verder.