Inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Maakt jouw kind op 1 september 2023 de overstap naar het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs

Kinderen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs dienen zicht aan te melden op volgende website: https://meldjeaansecundair.gent.be/ Dit kan van 27 maart 2023 tot 21 april 2023.

MOET IK MIJN ZOON/DOCHTER AANMELDEN?

Als je je zoon/dochter niet aanmeldt, kan je hem/haar pas vanaf 16 mei 2023 rechtstreeks inschrijven in een secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

ZIJN ER KINDEREN DIE VOORRANG KRIJGEN?

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden binnen de periode van 27 maart 2023 tot 21 april 2023.

Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden binnen de periode van 27 maart 2023 tot 21 april 2023.

Let op: ook de inschrijving van broers en zussen gebeurt via deze aanmeldingsprocedure https://meldjeaansecundair.gent.be/ . Het volstaat dan om de school van broer of zus aan te duiden om voorrang te krijgen.

INSCHRIJVEN OP ONZE SCHOOL

Indien je je kind hebt aangemeld, krijg je op 12 mei 2023 in de late namiddag een mail met het resultaat van aanmelding. Wij contacteren alle ouders op 13 mei 2023 met extra uitleg over de manier waarop je het ticket kan inwisselen bij ons op school.

Vanaf 16 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. Hiervoor maak je een afspraak via mail of door de school op te bellen.

Tijdens de zomervakantie kan je langskomen tot en met woensdag 5 juli 2023 en opnieuw vanaf woensdag 16 augustus 2023. Op die dagen kan je bij ons terecht van 10 uur tot 16 uur.

Om je in te schrijven moet je zeker volgende zaken meebrengen:

  • je identiteitskaart;
  • je (laatste) rapport van je (vorige) school.

BELANGRIJKE INFO

Ben je minderjarig? Zorg er dan voor dat één van je ouders of voogden meekomt. Dat is absoluut noodzakelijk als je je wil inschrijven.

Controleer bij je inschrijving ook eens of je in aanmerking komt voor een schooltoelage. Schoolkosten kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Dit is een financiële ondersteuning. Alle informatie over schooltoelages vind je hier of via het gratis infonummer 1700. Je kan een schriftelijke of een online aanvraag indienen via deze website. Op het leerlingensecretariaat helpen we je graag verder.