3 en 4 doorstroom - Humane Wetenschappen

3 en 4 doorstroom - Humane Wetenschappen

Een richting binnen doorstroom is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de universiteit.

Waarom deze richting kiezen?

Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit waar de mens en zijn positie in de samenleving centraal staan. Je leert in de eerste plaats aspecten van mens en samenleving te observeren en te beschrijven via de vakken gedrags- en sociale wetenschappen enerzijds en kunst, cultuur en filosofie anderzijds: het vormt de basis van analyse en synthese. Je toont interesse in jouw eigen gedrag en dat van anderen. Je wilt nadenken over essentiële levensvragen en jouw communicatieve vaardigheden aansterken. Je bent geboeid door actualiteit en gaat kritisch om met de informatie rondom jou. Op die manier krijg je een genuanceerd totaalbeeld aangereikt op school dat jij vervolgens met een kritische blik en open-minded kunt interpreteren.

Humane wetenschappen is een goede keuze als je

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte,
  • geïnteresseerd bent in eigen gedrag en dat van anderen,
  • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen,
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen,
  • wil nadenken over essentiële levensvragen,
  • nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur,
  • kritisch wil leren omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen,
  • geboeid bent door de actualiteit.

Wat hierna?

Een Master Psychologie, Politieke Wetenschappen, Cultuurwetenschappen of Rechten? Dat kan perfect na deze richting. Wil je liever een Bachelor Toegepaste Psychologie, Notariaat, Bedrijfsmanagement of Orthopedagogie, kan dat eveneens. Ook een opleiding richting het onderwijs behoort perfect tot de mogelijkheden.

Lessentabel

De nieuwe lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in humane wetenschappen

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

5

5

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis/burgerschap

2

2

Artistieke expressie

0

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde + differentiatie

5

5

Natuurwetenschappen

2

2

Toegepaste informatica

1

0

Gedragswetenschappen

3

2

Cultuurwetenschappen

1

2

Filosofie

0

2

Kunstbeschouwing

1

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

31

33

Wil je graag de richting humane wetenschappen volgen?

Contacteer ons