3de graad - dubbele finaliteit

Deze studierichting is een voorbereiding voor op het hoger onderwijs én de arbeidsmarkt.

Omdat het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen vernietigd heeft, kunnen wij als school nu nog niet met zekerheid zeggen hoe onze studierichtingen in tweede en derde graad concreet zullen ingevuld worden. Pas na de paasvakantie zouden we de nieuwe leerplannen kunnen inkijken en op basis daarvan onze lessentabellen opstellen. We geven u daarom voorlopig nog steeds de info van vorig jaar door. Zodra we kunnen, zullen we hier de nieuwe lessentabellen publiceren.

5 en 6 dubbele finaliteit Applicatie en Databeheer

Lees meer

5 en 6 dubbele finaliteit Gezondheidszorg

Lees meer

5 en 6 dubbele finaliteit Opvoeding en Begeleiding

Lees meer

5 en 6 dubbele finaliteit Defensie en Veiligheid

Lees meer

5 en 6 dubbele finaliteit Bedrijfsorganisatie

Lees meer

5 en 6 dubbele finaliteit Commerciële Organisatie

Lees meer

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons