3 en 4 doorstroom - Maatschappij en Welzijnswetenschappen

3 en 4 doorstroom - Maatschappij en Welzijnswetenschappen

Een richting binnen doorstroom is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de universiteit.

Waarom deze richting kiezen?

Maatschappij en Welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit waar de mens en zijn positie in de samenleving centraal staan. Leerlingen tonen interesse in hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze willen nadenken over essentiële levensvragen en hun communicatieve vaardigheden aansterken. Ze zijn geboeid door actualiteit en gaan kritisch om met de informatie rondom hen. In tegenstelling tot humane wetenschappen krijg je geen uitdieping van kunst en cultuur maar gaan de leerlingen hier aan de slag met extra uitdagingen m.b.t. onderwerpen gelinkt aan de gezondheidszorg. Zo zullen de leerlingen bij het hoofdstuk over emoties meer uitzoeken welke invloed stress op ons lichaam heeft.

Maatschappij en Welzijnswetenschappen is een goede keuze als je

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte,
  • geïnteresseerd bent in eigen gedrag en dat van anderen,
  • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen,
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen,
  • wil nadenken over essentiële levensvragen,
  • gefascineerd bent door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen,
  • gefascineerd bent door de levensloopfasen van de mens,
  • geïnteresseerd bent in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen.

Wat hierna?

Deze studierichting bereidt voor op de richting welzijnswetenschappen in de derde graad.

Welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen een specifiek domein.

Voor de richting Welzijnswetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs en sociaal-agogisch werk, psychologie en pedagogische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen.

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in Maatschappij en welzijnswetenschappen

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

5

5

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis/burgerschap

2

2

Artistieke expressie

0

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde + differentiatie

3

2

Natuurwetenschappen

2

2

Biologie

1

1

Toegepaste informatica

1

0

Gedragswetenschappen

4

3

Cultuurwetenschappen

2

3

Filosofie

1

2

Wil je graag maatschappij en welzijnswetenschappen volgen?

Contacteer ons