5 en 6 Dubbel Gezondheidszorg

5 en 6 dubbele finaliteit Gezondheidszorg

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geïnteresseerd in mens en wetenschap? Zoek je een richting waarbij je af en toe de handen uit de mouwen kan steken, maar toch met een degelijke theoretische achtergrond? Dan is de richting Gezondheidszorg een goede keuze.

Je leert zaken uit de toegepaste wetenschappen (zoals psychologie, biologie, filosofie, recht en deontologie) functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.

Je voert verschillende taken uit (onder toezicht van een verpleegkundige) zoals het ondersteunen bij activiteiten zoals persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg, instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

In deze studierichting verwerf je de competenties van de beroepskwalificatie 'verzorgende' en 'zorgkundige'

Gezondheidszorg is een goede keuze als je

 • inzicht wil verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën,
 • gefascineerd bent door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens,
 • inzicht wil verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode,
 • inzicht wil verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen,
 • geïnteresseerd bent in fysiologische processen bij de mens,
 • gericht bent op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten,
 • gericht bent op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten,
 • bereid bent huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden,
 • geïnteresseerd bent in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten,
 • bereid bent (onder toezicht van een verpleegkundige) basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren,
 • bereid bent preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening,
 • interesse hebt in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten,
 • bereid bent zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie,
 • graag mensen ondersteunt, verzorgt en begeleidt.

Wat hierna?

Als je afgestudeerd bent, kan je verder studeren. Je bent klaar om volgende bacheloropleidingen te volgen: Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs.

Na de derde graad heb je één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is ook een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

Je kan ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij je één of meerdere extra beroepskwalificaties kan behalen die jou extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Je kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in Gezondheidszorg

5de

6de

LBV

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Geschiedenis / Burgerschap

1

2

Aardrijkskunde

1

1

Economie (EFC)

0

1

Artistieke expressie

1

0

Toegepaste psychologie

2

2

Toegepaste biologie

2

1

Voeding TV

1

0

Opvoedkunde TV

1

1

Verzorging TV

3

3

Verzorging PV/ indirecte zorg PV

2

3

Stage

4

4

totaal

32

32

In het zesde leerjaar (enkel SJ 23-24) is deze lessentabel nog van toepassing: * 5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen

Wil je graag gezondheidszorg volgen?

Contacteer ons