5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen

* 5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen

5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen5 en 6 TSO Sociale en technische wetenschappen

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geïnteresseerd in mens en wetenschap? Zoek je een richting waarbij je af en toe de handen uit de mouwen kan steken, maar toch met een degelijke theoretische achtergrond? Dan is de richting Sociale en technische wetenschappen een goede keuze.

De vakken huishoudkunde/consumentenwetenschap en opvoedkunde vertrekken vanuit een mens-wetenschappelijk standpunt. De wetenschappelijke vakken (toegepaste chemie, fysica, biologie) behoren tot de exacte wetenschappen. Via theorieën, toepassingen en proefondervindelijke studies krijg je een degelijk wetenschappelijk inzicht.

Door het maken van een gip (geïntegreerde proef) in het zesde jaar leer je veel bij: niet alleen denk je na over de praktische uitwerking en concrete organisatie van een verlengd weekend, maar je leert ook rekening te houden met een specifieke doelgroep. Welke activiteiten kan je met deze groep doen? Welke voeding is voor deze groep geschikt? Door vallen en opstaan doe je ongetwijfeld veel ervaring op tijdens dit project en leer je zo goed mogelijk samen te werken.

Dit zijn competenties die je in het leven nog vaak nodig zal hebben, in jouw verdere studieloopbaan en in het werkveld.

Wat hierna?

Het is zeker niet de bedoeling om de leerlingen, die deze richting volgen, te kwalificeren voor een bepaald beroep. De studierichting is een uitnodiging om verder te studeren. Je wordt voorbereid op allerlei hogere studies in een sociaal-wetenschappelijke context, zoals:

  • paramedisch hoger onderwijs (zorgkundige, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, podoloog, ...),
  • pedagogisch hoger onderwijs (leerkracht, ...),
  • sociaal hoger onderwijs (sociaal werk, maatschappelijk werk, ...),
  • allerlei sen-se-opleidingen.

Lessentabel

BASISVORMING

6de

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

SPECIFIEK GEDEELTE

Huishoudkunde/Opvoedkunde

9

Muzikale opvoeding

0

Plastische opvoeding

2

Toegepaste biologie

2

Toegepaste chemie

3

Toegepaste economie

2

Toegepaste fysica

1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Toegepaste informatica

0

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons