3de graad - doorstroom

Omdat het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen vernietigd heeft, kunnen wij als school nu nog niet met zekerheid zeggen hoe onze studierichtingen in tweede en derde graad concreet ingevuld zullen worden. Pas na de paasvakantie zouden we de nieuwe leerplannen kunnen inkijken en op basis daarvan onze lessentabellen opstellen. We geven u daarom voorlopig nog steeds de info van vorig jaar door. Zodra we kunnen, zullen we hier de nieuwe lessentabellen publiceren.

Kies je voor een brede opleiding die via enkele algemene vakken voorbereidt op een studie in het hoger onderwijs of de universiteit? Ben je in staat om grote leerstofpakketten op een efficiënte manier te studeren of ben je bereid dit te leren? Ben je meer theoretisch dan praktisch ingesteld en ga je graag diep in op allerlei zaken binnen je interessegebied? Dan is een richting binnen de finaliteit doorstroom voor jou een logische keuze.

5 en 6 doorstroom Latijn-Wetenschappen

Lees meer

5 en 6 doorstroom Latijn-Wiskunde

Lees meer

5 en 6 doorstroom Latijn-Moderne Talen

Lees meer

5 en 6 doorstroom Economie-Wiskunde

Lees meer

5 en 6 doorstroom Economie-Moderne Talen

Lees meer

5 en 6 doorstroom Moderne Talen-Wetenschappen

Lees meer

5 en 6 doorstroom Wetenschappen-Wiskunde

Lees meer

5 en 6 doorstroom Humane Wetenschappen

Lees meer

5 en 6 doorstroom Welzijnswetenschappen (NIEUW)

Lees meer

5 en 6 doorstroom Bedrijfswetenschappen (NIEUW)

Lees meer

5 en 6 doorstroom Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen (NIEUW)

Lees meer

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons