3 en 4 dubbele finaliteit - Maatschappij en Welzijn

3 en 4 dubbele finaliteit - Maatschappij en Welzijn

Een richting binnen dubbele finaliteit is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs én de arbeidsmarkt.

Waarom deze richting kiezen?

Ben je gefascineerd door jouw eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen? Ben je geïnteresseerd in de theorie achter behoeften van kinderen en volwassenen? Ben je benieuwd naar de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen?

In deze richting ga je aan de slag met leerstof uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Dit heb je nodig bij handelingen die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. Je zal inzicht verwerven in de leerstof van gezondheidsondersteunende activiteiten. Ook het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken bij het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen zal geen geheimen meer hebben voor jou.

Maatschappij en welzijn is een goede keuze als je

  • gefascineerd bent door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen,
  • gefascineerd bent door de levensloopfasen van de mens,
  • geïnteresseerd bent in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen,
  • geïnteresseerd bent in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen,
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten,
  • inzicht wil verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken,
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd,
  • bereid bent om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Wat hierna?

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs zijn richtingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en sociaal werk jou op het lijf geschreven.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in MW

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

3

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Geschiedenis en Burgerschap

2

2

Artistieke expressie

1

0

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde + differentiatie

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Toegepaste informatica

1

0

toegepaste biologie

0

1

toegepaste psychologie

2

3

Indirecte zorg TV

2

2

Voeding TV

3

3

Opvoedkunde TV

2

3

Verzorging TV

2

2

TOTAAL AANTAL LESUREN

31

33

Wil je graag maatschappij en welzijn volgen?

Contacteer ons