1B Nestklas

Op zoek naar jouw talenten

1B Nestklas

Ook in 1B ligt de nadruk zo veel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen. In de nestklas leer je in een veilige en huiselijke leeromgeving plannen, samen leven, zelfstandig werken, ... Stap voor stap neem je je eigen leerproces in handen en bepaal je zelf wanneer je een opdracht uitvoert. Er is ook ruimte voor remediëring en uitbreiding op maat. In Nederlands en wiskunde wordt de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs herhaald. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk.

1B Nestklas1B Nestklas1B Nestklas

Waarom deze richting kiezen?

De B-stroom is gericht op leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs nog niet hebben behaald. De lessentabel bestaat uit 27 uur basisvorming, die wordt aangevuld met burgerschap, financiële geletterdheid en remediëring.

In de eerste graad B-stroom en in de tweede en derde graad finaliteit arbeidsmarkt werken we met 'nestklassen', een aanpak waarbij we kiezen voor een huiselijke sfeer waarin je zelf je leerproces in handen neemt. Hiermee bieden we een antwoord op problemen als schoolmoeheid, faalangst en uitval.

Wat hierna?

Na dit eerste jaar B-stroom heb je twee opties: doorstromen naar het eerste jaar A-stroom of naar het tweede jaar B-stroom.

Lessentabel (wordt nog aangepast omwille van de nieuwe eindtermen)

Vakken in 1B

Frans

1

Engels

1

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Artistieke expressie

2

PAV

14

Techniek

6

Burgerschap en financiële geletterdheid

2

Remediëring

2

Totaal aantal lesuren

32

Nestklas

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons