Wie is wie?

Wie is wie?

Ellen Demuynck - directieteamMarino Van Moortel - directieteamEvy De Baets - onthaalIra De Rycke - leerlingbegeleidingLeen Vereecken - leerlingenbegeleidingAnn Leleu - leerlingbegeleidingWendy Degrieck - opvoedsterFadila Bouyahyaoui - opvoedsterNatasja Garré - OpvoedsterSaartje Emmaneel - brugfiguur eerste graad B-stroomHilde Vetters - FicoMieke De Ruyver - SmartschoolbeheerderTim Vercammen - Smartschoolbeheerder Ann Blomme - directieteam

Directie

 • Ann Blomme
 • Marino Van Moortel
 • Ellen Demuynck

Onthaal

 • Evy De Baets
 • Sabine Oudaer

Leerlingbegeleiding:

 • Eerste graad: Ann Leleu
 • Tweede en derde graad TSO: Ira De Rycke
 • Tweede en derde graad ASO en BSO: Leen Vereecken

Opvoeders:

 • eerste jaar: Ashia Monné
 • tweede jaar: Wendy Degrieck
 • derde jaar: Fadila Bouyahyaoui
 • vierde jaar: Jean Baeyens
 • nest tweede en derde graad: Thomas Lippens
 • vijfde jaar: Elien Apers
 • zesde jaar en zevende jaar: Julie Fati
 • zevende jaar maatschappelijke veiligheid: Eva Lootens
 • openleercentrum (OLC): Natasja Garré

Brugfiguur eerste graad B-stroom

Smartschoolbeheerders

 • Tim Vercammen
 • Mieke De Ruyver

Financieel coördinator

 • Hilde Vetters
 • Saskia Smessaert