5 en 6 dubbele finaliteit Opvoeding en begeleiding

5 en 6 dubbele finaliteit Opvoeding en Begeleiding

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geïnteresseerd in het werken met kinderen en wil je een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling? Dan is de studierichting Opvoeding en Begeleiding iets voor jou!

In deze studierichting leer je hoe je de kennis uit toegepaste wetenschappen, zoals psychologie en pedagogiek, kunt integreren in de praktijk. Je leert hoe je kinderen kunt begeleiden en opvoeden, van baby's en peuters tot schoolgaande kinderen. Daarnaast leer je hoe je ouders kunt ondersteunen in hun rol als eerste opvoeders. Met deze studierichting kun je niet alleen verder studeren in het hoger onderwijs, maar ook een baan vinden waarbij je het verschil kunt maken in het leven van kinderen.

Kies voor Opvoeding en Begeleiding en word een belangrijke schakel in de toekomst van de samenleving!

In deze studierichting verwerf je de competenties van de beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby’s en peuters" en "kinderbegeleider schoolgaande kinderen".

Opvoeding en begeleiding is een goede keuze als je

  • inzicht wil krijgen in gezondheidsbevorderende strategieën op basis van wetenschappelijke onderbouwing,
  • gefascineerd bent door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens en inzicht wil verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode,
  • interesse hebt in ethiek, ethische visies en begrippen en geïnteresseerd bent in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders,
  • gericht bent op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen en elk kind wil stimuleren in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en ondernemingszin,
  • bereid bent eet-, rust- en bewegingsmomenten voor kinderen te organiseren, kinderen te verzorgen in functie van hun noden en behoeften en gericht bent op preventie van infectie, besmetting en ziekte,
  • inzicht wil verwerven in het organiseren van activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen,
  • bereid bent je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

Wat hierna?

Na de opleiding kan je verder studeren in het hoger onderwijs. Denk maar aan opleidingen als Orthopedagogie, Ergotherapie, Pedagogie van het jonge kind (leerkracht kleuter- of lager onderwijs), Sociaal werk of Toegepaste psychologie.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in Opvoeding en begeleiding

5de

6de

LBV

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Geschiedenis / Burgerschap

1

2

Aardrijkskunde

1

1

Economie (EFC)

0

1

Artistieke expressie

1

0

Toegepaste psychologie

2

1

Pedagogiek

2

2

Indirecte zorg Verzorging TV

1

2

Opvoedkunde

5

5

Voeding

1

0

Stage

4

4

totaal

32

32

In het zesde leerjaar (enkel SJ 23-24) is deze lessentabel nog van toepassing: *5 en 6 TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg

Wil je graag de richting Opvoeding en begeleiding volgen?

Contacteer ons