5 en 6 TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg

*5 en 6 TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg

JGZJGZJGZJGZJGZJGZ

Waarom deze richting kiezen?

Ben je sterk sociaal voelend? Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je iets betekenen voor mensen die je hulp maar al te goed kunnen gebruiken? Werk je graag met jongeren? Dan is Jeugd- en gehandicaptenzorg de richting voor jou!

In deze studierichting krijg je een basisvorming met algemene vakken en een specifiek opleidingsgedeelte. Naast vakken zoals toegepaste biologie en verzorging voorziet de opleiding een uitgebreid en veelzijdig opvoedkundig luik. Hierin leer je onder meer communiceren en omgaan met mensen met een beperking en krijg je ook een basisopleiding psychologie en pedagogiek. Je maakt kennis met het werkveld van een opvoeder/begeleider en leert omgaan met verschillende stoornissen en beperkingen.

Ook een stage maakt deel uit van deze opleiding, zodat je alles wat je geleerd hebt in de praktijk kan omzetten. Door het maken van een gip (geïntegreerde proef) in het zesde jaar leer je je inzichten uit de lessen koppelen aan de praktijk van het werkveld. Je krijgt de kans gedurende twee maanden een concreet project voor een bepaalde doelgroep of persoon uit te werken en schrijft je bevindingen uit in een eindwerk.

Deze richting is het logische vervolg op Humane wetenschappen (ASO) of Sociale en technische wetenschappen (TSO) in de tweede graad, maar dat is geen voorwaarde voor deze studierichting.

Wat hierna?

Na de opleiding kan je verder studeren in het hoger onderwijs. Denk maar aan opleidingen als Orthopedagogie, Ergotherapie, Pedagogie van het jonge kind (leerkracht kleuter- of lager onderwijs), Sociaal werk of Toegepaste psychologie.

Wie wil, kan ook meteen aan de slag in het werkveld, want je krijgt op het einde van het zesde jaar een attest van opvoeder klasse 2a (gekwalificeerd opvoeder of begeleider van mensen met een beperking). De zorgsector is altijd op zoek naar gediplomeerde en gemotiveerde werkkrachten.

Lessentabel

BASISVORMING

6de

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

SPECIFIEK GEDEELTE

Biologie/Toegepaste biologie

2

Expressie/Opvoedkunde/Verzorging

17

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Toegepaste informatica

0

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons