Geschiedenis

Geschiedenis van onze school

Het GO! Lyceum Gent is een school met een rijke geschiedenis. In 1907 beslisten enkele personen om in Gent een middelbare meisjesschool op te richten. Aan de basis lag de Sociéte des femmes Gantoises. Deze vrouwenbeweging vond dat er een einde moest komen aan het schrijnend gebrek aan middelbare opleidingen voor meisjes. Heel wat meisjes die afstudeerden aan het Lyceum gingen naar de universiteit.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef de maatschappelijke context erg belangrijk. Onderwijs voor iedereen vormde de rode draad binnen het onderwijslandschap. In 1970 werd er in het Lyceum co-educatie ingevoerd, zodat ook jongens les konden volgen op deze oorspronkelijke meisjesschool. Elke maatschappelijke evolutie werd in het Lyceum snel opgepikt. Nog steeds is dit zo. Het Lyceum blijft een bloeiende school die vernieuwende initiatieven niet uit de weg gaat en maatschappelijke evoluties op de voet volgt. Een school met ondertussen een brede waaier aan studierichtingen binnen verschillende studiedomeinen.

Een school die haar geschiedenis koestert en met veel engagement uitkijkt naar de toekomst!

Emancipatie voorop !

Geschiedenis van onze school