Tweede graad doorstroom

Een richting met doorstroomfinaliteit is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de universiteit.

Omdat het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen vernietigd heeft, kunnen wij als school nu nog niet met zekerheid zeggen hoe onze studierichtingen in tweede en derde graad concreet ingevuld zullen worden. Pas na de paasvakantie zouden we de nieuwe leerplannen kunnen inkijken en op basis daarvan onze lessentabellen opstellen. We geven u daarom voorlopig nog steeds de info van vorig jaar door. Zodra we kunnen, zullen we hier de nieuwe lessentabellen publiceren.

3 en 4 doorstroom - Bedrijfswetenschappen

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Economische Wetenschappen

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Humane Wetenschappen

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Latijn

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Maatschappij en Welzijnswetenschappen

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Moderne Talen

Lees meer

3 en 4 doorstroom - Natuurwetenschappen

Lees meer

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons