5 en 6 doorstroom Latijn-Wetenschappen

5 en 6 doorstroom Latijn-Wetenschappen

Waarom deze richting kiezen?

Wil je dieper ingaan op de exacte wetenschappen, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Latijn-wetenschappen combineert het beste van twee werelden.

Studies Latijn dragen bij tot de algemene vorming van de leerlingen. Ze hebben tot doel inzicht te verwerven in taal en letterkunde, de kunst en cultuur, de maatschappij en de mentaliteit van de Grieken en de Romeinen. Zo krijgen de leerlingen een beter inzicht in de eigen cultuur en kunnen ze onder andere ook de westerse cultuur met niet-westerse culturen vergelijken.

In de vakken voor Wetenschappen wordt de studie van de natuurverschijnselen, de levenloze en de levende materie uitgediept in de vakken Fysica, Chemie en Biologie. Deze studierichting legt vooral de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze en experimentele vaardigheden.

Latijn-wetenschappen is een goede keuze als je

 • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven,
 • enthousiast bent om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken,
 • ervan geniet om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan,
 • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren,
 • geïnteresseerd bent in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten,
 • exacte vakken leuk vindt,
 • een doorzetter bent die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen,
 • graag complexe problemen oplost,
 • niet bang bent van abstracte theorie,
 • houdt van analyseren en logisch denken,
 • nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent,
 • graag een onderzoekende houding aanneemt,
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Wat hierna?

Masteropleidingen Geneeskunde, Farmacie, Kinesitherapie maar ook studies Master Biologie of Chemie liggen in het verlengde van deze studierichting. Qua bacheloropleidingen is er ook keuze te over: Bachelor Toegepaste Psychologie, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Biomedische Laboratoriumtechnologie en zoveel meer.

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in Latijn Wetenschappen

5de

6de

LBV

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

2

Engels

2

3

Wiskunde

5

4

Biologie/STEM

2

2

Chemie/STEM

2

2

Fysica/STEM

2

2

Geschiedenis/Burgerschap

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Economie (EFC)

0

1

Artistieke expressie

1

0

Latijn

4

4

totaal

33

31

In het zesde leerjaar (enkel SJ 23-24) is deze lessentabel nog van toepassing: *5 en 6 ASO Latijn-Wetenschappen

Wil je graag Latijn-Wetenschappen volgen?

Contacteer ons