3 en 4 doorstroom - Natuurwetenschappen

3 en 4 doorstroom - Natuurwetenschappen

Een richting binnen doorstroom is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en de universiteit.

Waarom deze richting kiezen?

In de richting Natuurwetenschappen wordt de studie van de natuurverschijnselen, de levenloze en de levende materie uitgediept in de lessen Fysica, Chemie en Biologie. Deze studierichting legt vooral de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze en experimentele vaardigheden. In combinatie hiermee krijg je een stevig pakket Wiskunde te verwerken dat zeer uitdiepend mag worden genoemd.

Natuurwetenschappen is een goede keuze als je

  • geïnteresseerd bent in wetenschappen en wiskunde,
  • nieuwsgierig van aard bent en steeds op zoek gaat naar verklaringen,
  • zelf wil experimenteren en goed logisch kan redeneren,
  • houdt van onderzoekend leren,
  • in staat bent om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken.

Optiepakket in het vierde jaar

In het vierde leerjaar maak je een keuze uit optiepakket talen of optiepakket wiskunde.

Via de optiepakketten verken je jouw interesses om in het vijfde jaar een goede studiekeuze te maken.

Wat hierna?

Elke opleiding aan de universiteit of hogeschool ligt voor het grijpen. Masteropleidingen Geneeskunde, Burgerlijk Ingenieur, Industrieel Ingenieur, Bio-ingenieurswetenschappen of Rechten? Ook een Master Geografie of Toegepaste Informatica kunnen perfect, en natuurlijk Klassieke Filologie of een taalopleiding. Keuze te over! Wil je liever een bacheloropleiding idem dito!

Lessentabel

De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

Vakken in natuurwetenschappen

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands + differentiatie

5

5

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis/burgerschap

2

2

Artistieke expressie

0

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde + differentiatie

5

5

Biologie/STEM

2

2

Fysica/STEM

3

2

Chemie/STEM

2

2

Toegepaste informatica

1

0

informaticawetenschappen

0

1

optiepakket: talen of wiskunde

0

2

TOTAAL AANTAL LESUREN

31

33

Wil je graag graag de richting natuurwetenschappen volgen?

Contacteer ons