1A - Talent

1A Talent

Stemproject - overleven op MarsTechniek in STEMLego minds stormsondernemen - wereldwinkel
In de eerste graad op Campus Lyceum zetten we in op de talenten van de leerlingen. In 1A krijg je verschillende modules gedurende het schooljaar. Samen met je leerkrachten ga je met jouw talenten aan de slag om je maximaal voor te bereiden op de vele studiemogelijkheden in de tweede en derde graad.

Modules?! Hoezo modules?

Hoewel sommige leerlingen soms al heel goed weten welke richting ze willen kiezen, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je zal in de loop van de eerste graad je eigen sterktes en zwaktes leren kennen. Wij zullen je helpen de juiste keuze te maken voor de hogere graden. Om je hierbij te helpen, bieden we modules aan. Via die modules maak je kennis met de verschillende studiedomeinen, zoals wetenschappen, economie, taal, … Bovendien krijg je ook meer inzicht in je sterktes zodat je een bewuste keuze kan maken qua studieniveau (finaliteit doorstroom / dubbele finaliteit/finaliteit arbeidsmarkt). Een correcte studiekeuze is immers de sleutel tot succeservaring.

Module Latijn

Je maakt kennis met de Latijnse taal en grammatica en ontdekt hoe onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur.

De latinisten starten met de module Latijn en zullen tijdens de eerste weken van het schooljaar twee uur extra Latijn hebben. Na deze module worden de andere modules opgestart en krijgen de leerlingen drie uur Latijn per week. Leerlingen die geen extra Latijn kiezen krijgen Latijn in de module als kennismaking. Het is mogelijk om in het tweede jaar met Latijn te starten.

Module Taal en cultuur

We benaderen cultuur in de brede zin van het woord: alles wat onder invloed van menselijke activiteiten ontstaat. Je werkt vooral in projecten. Zo stimuleren we een onderzoekende houding en wakkeren we de creativiteit aan. We leren je openstaan voor andere culturen en creatieve uitingen ervan, zoals muziek, woord en drama.,…. en laten je dit ervaren als een verrijking. Je leert ook je eigen leefwereld kritisch benaderen en je inleven in die van anderen.

Module mens en welzijn

In deze module is 'de mens en zijn welzijn' het onderzoeksgebied. Je maakt kennis met psychologie, de lichamelijke en mentale gezondheid, enz. Deze module is een goede voorbereiding op alle studierichtingen waar de mens, zijn verlangen naar welbevinden, welzijn en geluk centraal staat. We oefenen in sociale vaardigheden en reflecteren over welbevinden. Het motto 'samen leren samen leven' is hier heel belangrijk.

Module ondernemen

Deze module is bedoeld voor ondernemers in spe, want je zal kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast willen we jouw ondernemingszin stimuleren door praktische opdrachten. Je wordt sterker in financiële geletterdheid en leert de basisprincipes van de economische realiteit kennen. De module peilt naar de interesse en talenten die je zou hebben voor de richting economie, handel of verkoop. Heb je ondernemingszin? Dan is dit een ideale module voor jou.

Module STEM—wetenschappen

Tijdens de module STEM—wetenschappen leer je denken en werken volgens de wetenschappelijke werkwijze. Via geïntegreerde projecten maak je kennis met de technologische en exacte wetenschappen. Hierdoor krijg je allerlei wetenschappelijke vaardigheden, zoals werken met een microscoop, al goed onder de knie. Ontdekkend leren staat centraal. Dit houdt in dat je een onderzoeksattitude zal aanleren en dat je vaak zelf aan de slag gaan met proefjes, groepswerk, werken op het terrein, werken in een labo, werken met moderne media, ... en nog zoveel meer.

Wat hierna?

In het tweede jaar kan je kiezen uit vier verschillende basisopties: klassieke talen (Latijn), moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie en ten slotte maatschappij en welzijn. Daarna, in de tweede en derde graad, vervolg je je opleiding in een van de vele richtingen op onze campus.

Lessentabel

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Burgerschap

1

Artistieke expressie

1

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

Techniek / STEM

2

Natuurwetenschappen

1

Digitale competentie en mediawijsheid

1

Economisch financiële competentie

1

Talent (modules Latijn, Stem, Ondernemen, Mens en welzijn)

1

Verdieping, remediëring en verbreding Wiskunde

2

Verdieping, remediëring en verbreding Nederlands

2

Totaal aantal lesuren

32

Wenst u meer informatie over onze studierichtingen?

Inschrijven? Klik hier