5 en 6 ASO Latijn-Wetenschappen

5 en 6 ASO Latijn-Wetenschappen

1 A-stroom LatijnlabolabolaboLabo

Waarom deze richting kiezen?

Wil je dieper ingaan op de exacte wetenschappen, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Latijn-wetenschappen combineert het beste van twee werelden.

Naast een brede basisvorming krijg je twee uren aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Daarin ga je nog dieper in op de theorie en toets je proefondervindelijk wat je geleerd hebt. Tijdens de vier uur Latijn per week verdiep je jezelf onder meer in uiteenlopende genres als historiografie, retoriek, lyriek, recht, drama, epiek en filosofie. Schrijvers als Tacitus, Cicero, Quintilianus, Catullus, Tibullus, Propertius, Horatius, Ovidius, Ulpianus, Plautus, Lucretius, Seneca e.a. passeren de revue. Je ontdekt waarom hun teksten vandaag nog steeds worden bestudeerd.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Wat hierna?

Na Latijn-Wetenschappen kan je vlot aan hogere studies beginnen. Omdat deze richting zo veelzijdig is, kan je bijna alle kanten uit, zowel op de hogeschool als aan de universiteit.

Lessentabel

BASISVORMING

5de 6de

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

SPECIFIEK GEDEELTE

Latijn

4

4
Aardrijkskunde 1 0
Biologie 0 1
Wiskunde 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Aardrijkskunde

0

1

Biologie

1

0

Seminarie onderzoeksproject

1

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons