5 en 6 ASO Economie-Moderne Talen

*5 en 6 ASO Economie-Moderne Talen

5 en 6 ASO Latijn-Moderne Talen5 en 6 ASO Economie-Moderne Talen5 en 6 ASO Economie-Moderne Talen

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geïnteresseerd in hoe economie werkt in de samenleving? Wil je je kennis van vreemde talen vergroten en tegelijk literatuur en taalbeschouwing ontdekken? Kan je overweg met theorie, maar ben je ook geïnteresseerd in de praktische toepassingen van wat je weet? Dan is Economie-Moderne talen de richting voor jou!

In het vak economie bestudeer je onder meer hoe de markt werkt, onderzoek je begrippen als inflatie, ontdek je hoe internationale handel in zijn werk gaat en leer je wat de rol van de overheid is in dat alles. Daarnaast komt ook de bedrijfswereld onder de aandacht. Hoe is een onderneming opgebouwd en hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Uiteraard wordt aandacht besteed aan de aspecten van duurzaam ondernemen. Deze items en meer worden behandeld in de zes uur economie ( bedrijfsbeleid, micro macro economie, bedrijfsbeheer.

Bovendien krijg je Engels, Frans, Duits of Spaans, om je extra voor te bereiden op het internationale beroepsleven van vandaag.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Wat hierna?

In het hoger onderwijs liggen veel wegen voor je open. Voor heel wat hogeschoolopleidingen (marketing, management, accountancy,…..) is economie een goede voorbereiding. Ook Taal- en letterkunde (algemene of toegepaste) aan de universiteit is een goede mogelijkheid. Met de drie uur wiskunde die je krijgt in deze richting is een master in de economische wetenschappen echter niet haalbaar.

Lessentabel

BASISVORMING

6de

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

SPECIFIEK GEDEELTE

Economie

4

Duits/Spaans

2

Engels

1

Frans

1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Duits/Spaans

1
Toegepaste economie 1

Seminarie onderzoeksproject

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons