5 en 6 ASO Humane Wetenschappen

*5 en 6 ASO Humane Wetenschappen

4 ASO Humane Wetenschappen4 ASO Humane WetenschappenIn de klas5 en 6 ASO Humane Wetenschappen

Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door mens en maatschappij? Beschik je over een gezonde dosis sociale intelligentie? Wil je weten hoe we ons gedragen en onze gevoelens en creativiteit uiten? Dan is humane wetenschappen de geknipte richting voor jou!

Naast een breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken. Het vak cultuurwetenschappen onderzoekt zaken zoals media, politieke structuren, economische processen, kunstkritiek en filosofie. In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving, onder meer via de studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen, de ontwikkeling, waarden en normen en conflicthantering. Alle inhouden worden vanuit wetenschappelijke hoek benaderd.

Waar we in de tweede graad de nadruk leggen op het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling en opvoeding, verschuiven we in de derde graad het accent naar de maatschappij. Vanuit een stevige portie aandacht voor wat er in de maatschappij leeft, hopen we dat je erin slaagt om tegen het einde van de derde graad op een flexibele manier buiten je eigen referentiekader te treden.

In de derde graad heb je de keuze tussen 2u economie of 2u Spaans of Duits.

Ook komt er een uur onderzoekscompetenties bij. In dit uur leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan voeren in het kader van je hoofdvakken. In het vijfde jaar leer je dat in kleine werkgroepjes, in het zesde jaar ga je ook zelfstandig aan de slag. Dit proces bereidt je voor op onderzoeksvaardigheden die van jou verwacht worden in het hoger onderwijs.

Wat hierna?

Deze studierichting leert je om met een open én kritische blik naar de samenleving te kijken. Het is bovendien een uitstekende basis voor verdere studies. Zeker in richtingen als sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en kunstwetenschappen heb je een streepje voor!

Lessentabel

BASISVORMING

6de

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3
Geschiedenis 2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

SPECIFIEK GEDEELTE

Cultuurwetenschappen

4
Gedragswetenschappen 3

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Duits OF Toegepaste economie

2

Frans

1

Seminarie: onderzoeksproject

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Contacteer ons