Info start schooljaar 2024-2025

Info start schooljaar 2024-2025

Belangrijke info/weblinks:

 • De dagindeling voor schooljaar 2024-2025;
 • De jaarkalender voor schooljaar 2024-2025;
 • Via de website van Studieshop bestel je het nodige lesmateriaal;
 • We geven de eerste schooldag een login mee aan de nieuwe leerlingen zodat ze op Smartschool kunnen. De logins voor ouders worden in de eerste week ook meegedeeld opdat jullie als ouder snel een zicht krijgen op onze werking. In afwachting hiervan plaatsen we de nuttige info voor 1 september op onze website.
 • Vanaf donderdag 5/09 kunnen er broodjes besteld worden op school. Belangrijk: een broodje bestellen is geen verplichting, het is een service. We werken samen met een broodjeszaak in de buurt. De broodjes kunnen enkel digitaal besteld worden via de app en worden via de app onmiddellijk betaald aan de broodjeszaak zelf. Als ouder kan u ook een ouderaccount aanmaken op de app zodat u weet wat er besteld wordt. De school zelf kan geen broodjes nabestellen.
 • De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die werd uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt je kind een groeipakket, dan ontvang je de schooltoeslag automatisch tussen september en december als je er recht op hebt.
 • Ons volledige schoolteam staat dagelijks klaar om onze leerlingen en ouders te ondersteunen.

Hoe ziet de eerste schooldag eruit:

De eerste schooldag wordt een echte Lyceumdag!

Onze leerlingen maken kennis met hun klascoaches. Samen verkennen ze de school en ontmoeten ze hun klasgenoten. In hun klaslokaal starten ze het schooljaar op; het weekrooster, afspraken op school, ... dit alles in een rustige sfeer. In de namiddag zetten we volop in op groepsbinding. Door middel van verschillende activiteiten leren de leerlingen elkaar kennen en worden er afspraken gemaakt.

Op de eerste schooldag nemen leerlingen hun eigen lunch mee naar school.

Enkele belangrijke data in het eerste blok van het schooljaar:

 • 02/09/2024: eerste schooldag - overzicht tijdstip waarop de leerlingen verwacht worden.
Restaurant Stille studie
8.20 uur

1ste jaar

A-stroom en B-stroom

2de jaar

A-stroom en B-stroom

9.10 uur

3de jaar

3ORLO, 3BO, 3BWE,
3ECW, 3NATW

3de jaar

3ZOWE, 3MW, 3HUWE,
3MMWE, 3MT, 3LAT

10.00 uur OCHTENDPAUZE OCHTENDPAUZE
10.20 uur

4de jaar

4ORLO, 4BO, 4BWE,
4ECW, 4NATW

4de jaar

4ZOWE, 4MW, 4HUWE,
4MMWE, 4MT, 4LAT

11.10 uur

5de jaar

5DV, 5EMT, 5HUWE, 5WZWE, 5MT, 5MTWE
5LMT, 5LWE, 5LWI, 5BAZO

5de jaar

5BWE, 5AD, 5BO, 5CO, 5GZ, 5OB , 5EWI, , 5WWI, 5ONOS

12.00 uur

6de jaar:

6DV

7de jaar

7IV, 7VeBe

6de jaar

6BWE, 6WZWE, 6AD, 6BO, 6CO, 6GZ, 6OB , 6EWI, 6EMT 6WWI, 6HUWE, 6LWI, 6ONOS, 6 BAZO

7de jaar:

7TBZ, 7WBE, 7KZ, 7LW

 • 02/09/2024: eerste schooldag - zie overzicht tijdstip waarop de leerlingen verwacht worden.
 • 03/09/2024: eerste graad trekt naar zee om verder in te zetten op groepsbinding - meebrengen makkelijke kledij (bescherming tegen regen en zon afhankelijk van het weer) en lunchpakket
 • 09/09/2024: infoavond en kennismaking nieuwe ouders, start om 18.00 uur
 • 12/09/2024: sportdag tweede en derde graad
 • 20/09/2024: coachingsgesprekken - Tijdens het schooljaar zijn er vier coachingsmomenten waarbij de leerlingen individueel met hun klascoach in gesprek gaan over hun leerproces en hun welbevinden. Leerlingen houden gedurende hun volledige schoolloopbaan in het Lyceum een digitaal portfolio bij, waarin ze over zichzelf reflecteren en nadenken over welke stappen ze kunnen nemen om te groeien.
 • 24/09/2024 en 25/09/2024: kennismakingsklassenraden, de leerlingen krijgen die dagen afstandsonderwijs
 • 21/10/2024: oudercontact 1 - de cijfers van de leerlingen zijn te zien in Smartschool. We houden een oudercontact waarbij we samen met jullie in dialoog gaan en meegeven waar uw zoon/dochter staat in zijn of haar leerproces.
 • 25/10: pedagogische studiedag

Afwezigheid melden:

Afwezigheden worden voor aanvang van de lesdag aan het onthaal gemeld (contactgegevens staan op de website).

We wensen iedereen een fijne start in GO! Lyceum Gent!

Met vriendelijke groet,

Ann Blomme en Ellen Demuynck

Directieteam GO! Lyceum Gent